Niyet

Niyet

“Niyet”, kişinin, yapacağı ibadete zihnen karar vermesidir. Esas niyet budur. Niyetin,
“Allahım! Senin rızan için umre yapmak istiyorum. 
Bunu kolaylaştır ve kabul eyle.” 
şeklinde dil ile söylenmesi de güzel olur. Niyet yapıldıktan sonra Telbiye söylenerek ihrama girilmiş olur.